Cần xử lý bộ, ngành “ôm” trụ sở cũ dù đã có mới

Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp Phạm Văn Hòa. Ảnh: Q.H
Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp Phạm Văn Hòa. Ảnh: Q.H
Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp Phạm Văn Hòa. Ảnh: Q.H
Lên top