Ban Kinh tế Trung ương:

Cần tìm ra động lực mới cho tăng trưởng kinh tế

Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết của Ban Kinh tế T.Ư sáng 17.1.2020. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết của Ban Kinh tế T.Ư sáng 17.1.2020. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết của Ban Kinh tế T.Ư sáng 17.1.2020. Ảnh: TTXVN
Lên top