Cần Thơ: Ra quân xử lý các phương tiện xe thô sơ, tự chế