Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị:

Cần Thơ phát triển phải mang lại lợi ích cho cả vùng

Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đến dự và chủ trì hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đến dự và chủ trì hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đến dự và chủ trì hội nghị.
Lên top