Cần Thơ: Phát hiện 2 mẫu chả cá, mì tươi dương tính với hàn the