Cần Thơ: Đề nghị ngăn chặn facebook giả mạo lãnh đạo thành phố