Cần Thơ: Bổ nhiệm nhân sự mới tại 2 Sở và giao quyền chủ tịch UBND quận

Lên top