Khách Trung Quốc tới Việt Nam tăng mạnh

Cần thay đổi tầm nhìn trong quản lý hoạt động đón khách du lịch nước ngoài