Cần tạo điều kiện cho cơ quan báo chí hoạt động hiệu quả

Nhà báo Thuận Hữu - Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân.
Nhà báo Thuận Hữu - Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân.