Cần tăng cường kiểm tra công vụ, kiên quyết ngăn chặn tham nhũng vặt

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị chiều 2.1. Ảnh T.Vương
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị chiều 2.1. Ảnh T.Vương
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị chiều 2.1. Ảnh T.Vương
Lên top