Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng:

Cần tăng cường đấu tranh, phản bác lại các quan điểm, luận điệu sai trái

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thuỷ đề nghị cần tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Ảnh Gia Hân
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thuỷ đề nghị cần tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Ảnh Gia Hân
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thuỷ đề nghị cần tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Ảnh Gia Hân
Lên top