Cần tăng cường bảo vệ người lao động khi làm việc ở nước ngoài

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp. Ảnh Quochoi.vn
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp. Ảnh Quochoi.vn
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp. Ảnh Quochoi.vn
Lên top