Cần sự liên kết mạnh mẽ để phát triển kinh tế biển hiệu quả

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà. Ảnh: Hải Phú.
Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà. Ảnh: Hải Phú.
Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà. Ảnh: Hải Phú.
Lên top