Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cần sớm triển khai quy chế liên kết vùng ĐBSCL