Quốc hội thảo luận dự án Luật Quản lý Ngoại thương:

Cần quy định tránh hàng không rõ nguồn gốc tràn vào Việt Nam