Đồng chí Phạm Minh Chính - Trưởng ban Tổ chức Trung ương:

Cần nhanh chóng hỗ trợ người dân bản Sa Ná bị thiên tai ổn định cuộc sống

Đồng chí Phạm Minh Chính - Trưởng ban Tổ chức Trung ương thăm hỏi, động viên đồng bào có người thân bị nạn. Ảnh: X.H
Đồng chí Phạm Minh Chính - Trưởng ban Tổ chức Trung ương thăm hỏi, động viên đồng bào có người thân bị nạn. Ảnh: X.H
Đồng chí Phạm Minh Chính - Trưởng ban Tổ chức Trung ương thăm hỏi, động viên đồng bào có người thân bị nạn. Ảnh: X.H
Lên top