Cân nhắc bổ sung quy định người Việt Nam định cư ở nước ngoài là chủ rừng

Ông Phan Xuân Dũng trình bày báo cáo thẩm tra về Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi). (Ảnh: QH)
Ông Phan Xuân Dũng trình bày báo cáo thẩm tra về Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi). (Ảnh: QH)
Ông Phan Xuân Dũng trình bày báo cáo thẩm tra về Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi). (Ảnh: QH)
Lên top