Cần nghiêm khắc với cán bộ huyện nợ tiền tỉ của dân để ăn uống, liên hoan

Theo ông Nguyễn Tiến Sinh (Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình) - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, việc  huyện nghèo nợ tiền tỉ này cần các cơ quan Ủy ban Kiểm tra, cơ quan Thanh tra vào cuộc. Ảnh Q.H
Theo ông Nguyễn Tiến Sinh (Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình) - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, việc huyện nghèo nợ tiền tỉ này cần các cơ quan Ủy ban Kiểm tra, cơ quan Thanh tra vào cuộc. Ảnh Q.H
Theo ông Nguyễn Tiến Sinh (Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình) - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, việc huyện nghèo nợ tiền tỉ này cần các cơ quan Ủy ban Kiểm tra, cơ quan Thanh tra vào cuộc. Ảnh Q.H
Lên top