Cán mốc 2.700 dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm gần 8.000 tỉ đồng/năm

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Nhật Bắc
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Nhật Bắc
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Nhật Bắc
Lên top