QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KTXH:

Cần giải quyết tình trạng trốn đóng, nợ bảo hiểm xã hội

Người lao động cần được bảo đảm đầy đủ quyền lợi về BHYT, BHXH. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Người lao động cần được bảo đảm đầy đủ quyền lợi về BHYT, BHXH. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Người lao động cần được bảo đảm đầy đủ quyền lợi về BHYT, BHXH. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top