Cần giải pháp đột phá để nâng chất lượng dịch vụ hành chính công

Bà Bùi Thị An - Đại biểu Quốc hội khoá XIII, Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và phát triển cộng đồng.
Bà Bùi Thị An - Đại biểu Quốc hội khoá XIII, Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và phát triển cộng đồng.
Bà Bùi Thị An - Đại biểu Quốc hội khoá XIII, Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và phát triển cộng đồng.
Lên top