Dịch COVID-19 bước vào giai đoạn phức tạp:

Cần giải pháp, chính sách mới hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động

Các DN nhỏ và vừa với nguồn lực yếu hơn cũng cần được hỗ trợ để vượt qua dịch bệnh COVID-19 ở giai đoạn 2 dự kiến còn diễn ra lâu dài và phức tạp. Ảnh: Khánh Vũ
Các DN nhỏ và vừa với nguồn lực yếu hơn cũng cần được hỗ trợ để vượt qua dịch bệnh COVID-19 ở giai đoạn 2 dự kiến còn diễn ra lâu dài và phức tạp. Ảnh: Khánh Vũ
Các DN nhỏ và vừa với nguồn lực yếu hơn cũng cần được hỗ trợ để vượt qua dịch bệnh COVID-19 ở giai đoạn 2 dự kiến còn diễn ra lâu dài và phức tạp. Ảnh: Khánh Vũ
Lên top