Cần công khai, tránh tình trạng “độc quyền” sách giáo khoa

Trưởng ban Dân Nguyện của UB Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải. (Ảnh quochoi.vn)
Trưởng ban Dân Nguyện của UB Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải. (Ảnh quochoi.vn)
Trưởng ban Dân Nguyện của UB Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải. (Ảnh quochoi.vn)
Lên top