Cần có cơ chế kiểm tra, giám sát lực lượng kiểm lâm

Đại biểu Nguyễn Văn Hiển (Lâm Đồng) - Ảnh: QH
Đại biểu Nguyễn Văn Hiển (Lâm Đồng) - Ảnh: QH
Đại biểu Nguyễn Văn Hiển (Lâm Đồng) - Ảnh: QH
Lên top