Cần cơ chế để bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm, dám đổi mới vì lợi ích chung

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh Xuân Hải
Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh Xuân Hải
Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh Xuân Hải
Lên top