Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cận cảnh những ngôi nhà bán trú cho học sinh vùng cao bằng…container