Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cận cảnh đồng bào Vân Kiều ăn Tết Độc lập ở Ka Tăng