Cận cảnh công nhân dầm mình trong mưa bão để thoát nước cho Thủ đô