Cận cảnh cỏ mọc um tùm trên nhiều tuyến phố của Thủ đô