Cận cảnh bộ lư lọ “Tam bảo vĩnh hằng” trả 15 tỷ cũng không bán