Cần cân nhắc tính khả thi khi trừ điểm giấy phép lái xe

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh NT
Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh NT
Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh NT
Lên top