ĐƯA NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XII VÀO CUỘC SỐNG:

Cần cán bộ công chức phục vụ nhân dân, xứng đáng với tiền thuế của dân

Đại biểu Đặng Thuần Phong. Ảnh: QH
Đại biểu Đặng Thuần Phong. Ảnh: QH
Đại biểu Đặng Thuần Phong. Ảnh: QH
Lên top