Cán bộ yếu kém, làng nhàng nhưng rất khó đuổi

Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh HNP
Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh HNP
Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh HNP
Lên top