Cán bộ xã dôi dư sau sáp nhập có thể ưu tiên tuyển thẳng lên cấp trên

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Ảnh: Gia Khánh/SGGP
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Ảnh: Gia Khánh/SGGP
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Ảnh: Gia Khánh/SGGP
Lên top