Cán bộ thiếu rèn luyện không dám đối thoại vì sợ phê bình

Đại biểu Ngọ Duy Hiểu cho rằng công tác đối thoại, gần dân còn chưa được tốt là một trong những nguyên nhân dẫn tới việc khiếu nại, tố cáo đông người và kéo dài. Ảnh: QH
Đại biểu Ngọ Duy Hiểu cho rằng công tác đối thoại, gần dân còn chưa được tốt là một trong những nguyên nhân dẫn tới việc khiếu nại, tố cáo đông người và kéo dài. Ảnh: QH
Đại biểu Ngọ Duy Hiểu cho rằng công tác đối thoại, gần dân còn chưa được tốt là một trong những nguyên nhân dẫn tới việc khiếu nại, tố cáo đông người và kéo dài. Ảnh: QH
Lên top