Cán bộ thi hành án cần có ý thức giữ mình liêm chính, bảo vệ công lý, bảo vệ nhân dân

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Trần Vương
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Trần Vương
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Trần Vương
Lên top