Chính sách mới từ tháng 3.2020:

Cán bộ sách nhiễu, nhận tiền, tài sản sẽ bị buộc thôi việc

Lực lượng CSGT kiểm tra thực hiện an toàn giao thông đối với lái xe. Ảnh: T.Vương
Lực lượng CSGT kiểm tra thực hiện an toàn giao thông đối với lái xe. Ảnh: T.Vương
Lực lượng CSGT kiểm tra thực hiện an toàn giao thông đối với lái xe. Ảnh: T.Vương
Lên top