Cán bộ nội chính không chịu bất cứ sức ép không trong sáng nào

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan Nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ảnh Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan Nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ảnh Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan Nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ảnh Trí Dũng/TTXVN
Lên top