Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cán bộ ngân hàng đánh rách đầu nữ nhân viên xăng dầu