Cấm biếu, tặng quà cho lãnh đạo các cấp dịp Tết:

Cán bộ nêu gương, nhân dân giám sát

ĐBQH Nguyễn Tiến Sinh - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của QH. Ảnh: Q.H
ĐBQH Nguyễn Tiến Sinh - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của QH. Ảnh: Q.H
ĐBQH Nguyễn Tiến Sinh - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của QH. Ảnh: Q.H
Lên top