Cán bộ mặt trận phải là chỗ dựa cho người dân tìm đến

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu cán bộ cơ sở, cán bộ xã phải là địa chỉ tin cậy để người dân tìm đến cả khi khó lẫn lúc vui - Ảnh: VGP/Đoàn Bắc
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu cán bộ cơ sở, cán bộ xã phải là địa chỉ tin cậy để người dân tìm đến cả khi khó lẫn lúc vui - Ảnh: VGP/Đoàn Bắc
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu cán bộ cơ sở, cán bộ xã phải là địa chỉ tin cậy để người dân tìm đến cả khi khó lẫn lúc vui - Ảnh: VGP/Đoàn Bắc
Lên top