Cán bộ làm sai thì không thể yêu cầu dân làm đúng

Hội nghị lần thứ 34 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X.  Ảnh: M.Q
Hội nghị lần thứ 34 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X. Ảnh: M.Q
Hội nghị lần thứ 34 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X. Ảnh: M.Q
Lên top