Cán bộ không đúng, thủ tục rườm rà sẽ làm mất lòng tin của dân

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: HNO
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: HNO
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: HNO