Campuchia hỗ trợ Việt Nam phòng, chống dịch COVID-19

Tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 do Việt Nam sản xuất. Ảnh: Hải Nguyễn
Tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 do Việt Nam sản xuất. Ảnh: Hải Nguyễn
Tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 do Việt Nam sản xuất. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top