Cấm xóa, hủy dữ liệu trái phép trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử

Quy định mới về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến. Ảnh minh hoạ: LDO
Quy định mới về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến. Ảnh minh hoạ: LDO
Quy định mới về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến. Ảnh minh hoạ: LDO
Lên top