Ông Nguyễn Văn Thi – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá:

Cải thiện môi trường đầu tư phải bằng hành động cụ thể chứ không nói suông

Ông Nguyễn Văn Thi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: X.H
Ông Nguyễn Văn Thi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: X.H
Ông Nguyễn Văn Thi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: X.H
Lên top