Cải cách thủ tục hành chính, gỡ bỏ gánh nặng cho doanh nghiệp

APCI 2020 lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, sẽ đem lại hiệu quả về tiết kiệm chi phí cho toàn xã hội (ảnh chụp trước thời điểm dịch COVID-19).  Ảnh: Vũ Long
APCI 2020 lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, sẽ đem lại hiệu quả về tiết kiệm chi phí cho toàn xã hội (ảnh chụp trước thời điểm dịch COVID-19). Ảnh: Vũ Long
APCI 2020 lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, sẽ đem lại hiệu quả về tiết kiệm chi phí cho toàn xã hội (ảnh chụp trước thời điểm dịch COVID-19). Ảnh: Vũ Long
Lên top