Cải cách thủ tục hành chính: "Đã hứa phải thực hiện"

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình chủ tri hội nghị. Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình chủ tri hội nghị. Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình chủ tri hội nghị. Ảnh: VGP
Lên top