Cải cách đổi mới khoa học công nghệ trở thành trụ cột của nền kinh tế

Bộ trưởng Bộ KHCN Chu Ngọc Anh phát biểu tại hội nghị.
Bộ trưởng Bộ KHCN Chu Ngọc Anh phát biểu tại hội nghị.
Bộ trưởng Bộ KHCN Chu Ngọc Anh phát biểu tại hội nghị.
Lên top