Cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với Trung tướng Bùi Văn Thành

Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Ngọc Thành.
Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Ngọc Thành.
Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Ngọc Thành.
Lên top